Ograničeno sistemični insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem

Aktivna materija: abamektin 18 g/l
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Osobine i način delovanja

  • Abamektin se dobija fermentacijom iz gljive Streptomyces avermitilis, prirodnog stanovnika zemljišta.
  • Nesistemični (kontaktni) akaricid i insekticid sa ograničenom sistemičnom aktivnošću.
  • Ispoljava translaminarno kretanje u biljci.
  • U grinjama i insektima dovodi do oslobađanja inhibitora nervne transmisije, uzrokujući paralizu.

Primena

Preparat ARMADA koristi se:

  • za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) u zasadu jabuke, u koncentracijama 0,05%-0,1% (5 – 10 ml u 10 litara vode),
  • za suzbijanje običnog pauka (Tetranychus urticae) u usevu krastavca, u količini 0,5-1 l/ha.
  • za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri) u zasadu kruške, u koncentracijama 0,05%-0,1% (5 – 10 ml u 10 litara vode)
Pakovanje

50ml