Nesistemični insekticid i akaricid, sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Aktivna materija: Deltametrin

Pakovanje: 100ml

Detaljnije:

Zasad u kome se koristi VINOVA LOZA
Štetni organizam koga suzbija Prva ili druga generacija sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana)
Količine primene 0,03-0,04%(3-4 ml u 10 l vode), za suzbijanje prve generacije
0,05-0,07% (5-7 ml u 10 l vode), za suzbijanje druge generacije
Vreme primene -10-14 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama
-na početku piljenja gusenica
Utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2)
Maksimalan broj tretiranja Dva puta u toku godine na istoj površi
Zapremina

100ml, 250ml, 500ml