Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Lambda-cihalotrin 25 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 50 ml, 250 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 7 dana krastavac, paradajz i krompir, 14 dana jabuka, breskva, šljiva, ostalo povrće (osim lisnatog) i šećerna repa, 21 dan duvan, lisnato povrće, vinova loza i agrumi, 35 dana žita, 42 uljana repica

DELOVANJE: aktivna materija pripada grupi neonikotinoida. Deluje tako što inhibira protok natrijumovih jona kroz nervne membrane insekata

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju štetnih vrsta: jabukin smotavac (Cydia pomonella) i lisni mineri (Lyonetidae) u zasadu jabuke, šljivin smotavac (Cydia funebrana) u šljivi, breskvin smotavac (Cydia molesta), breskvin moljac (Anarsia lineatella), obična kruškina buva (Psylla pyri) i jabukin smotavac (Cydia pomonella) u zasadu kruške, lisne vaši (Aphididae) u ostalim zasadima voća, pepeljast grozdov smotavac (Lobesia botrana) žuti grozdov smotavac (Eupoecilia amiguella) u zasadu vinove loze, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i lisne sovice (Mamestra spp.) i buvaši (Halticinae) u usevu šećerne repe, repičina lisna osa (Atalia colibri), veliki repičin rilaš (Ceuthorrynchus napi), repičin sjajnik (Meligethes aeneus) u usevu uljane repice, podgrizajuće sovice (Agrotes spp.) i duvanov trips (Thrips tabaci) u usevu duvana, žitna pijavica (Lema melanopa) i žitne stenice (Eurigaster spp.) u usevu strnih žita, Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) i lisne vaši (Aphididae) u usevu krompira, kupusni moljac (Plutella xylostella), kupusna lisna vaš (Brevicorynae brassicae), veliki kupusar (Pieris brassicae) lisne sovice (Mamestra brassicae) u usevu kupusa, bela mušica (Trialeurodes vaporariorum) i lisni mineri (Liriomyza spp.) u staklenicima i plastenicima, gubar (Lymantria dispar) u listopadnim šumskim sastojinama i šumskim rasadnicima i plantažama.

Pakovanje

50ml, 250ml, 1l