Klasa Insekticidi
Opis Kontaktni insekticid za zaprašivanje zrnaste robe
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Malation
Formulacija prašivo za direktno zaprašivanje
Delovanje Kao i ostali organofosforni insekticidi, malation je inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Ovaj proinsekticid se metaboličkim putem u organizmu tretiranih insekata transformiše u okson, koji je nosilac bioaktivnosti. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno.
Karenca 42 dana
Doza/ koncentracija 100 g / 100 kg zrnaste robe
Primena pšenica, ječam, ovas, raž, kukuruz, pirinač i mahunarke
Sadržaj
aktivne materije
10 g/kg
Pakovanje 1 kg
Težina 1 kg
Dimenzije 25 × 20 cm