Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje krompirove zlatice i biljnih vaši u jabuci i paprici.

Primena
Warrant 70 WG je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem iz grupe neonikotinoida. Aktivna materija imidakloprid ima izraženu translaminarnu aktivnost (kretanje u okviru lista), kao i sposobnost kretanja kroz celu biljku.

Primenjuje se u krompiru za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u paprici za suzbijanje biljnih vaši (Myzus persicae) i u jabuci za suzbijanje biljnih vaši (Aphis pomi).

 

Aktivna materija imidakloprid 700 g/kg
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Količina primene 0,1 kg/ha krompir; 0,14 kg/ha paprika, jabuka
Utrošak vode 200-400 l/ha (krompir, paprika), 600-1000 l/ha (jabuka)
Karenca 28 dana za krompir, 7 dana za papriku, 14 dana za jabuku
Pakovanje 1,4g
Pakovanje

1,4g