Aktivni sastojci: 0.005% Bromadiolon   
Spreman je za upotrebu, mamac za glodare u formi mekog briketa od testa sa sirom u crvenoj ili plavoj boji. Sredstvo je namenjeno za uništavanje sivih, crnih i vodenih pacova i miševa na objektima različitih kategorija: stambenih i nestambenih zgrada, podzemnih objekata, kao i na pomocnim prostorijama organizacija za osoblja I hranu.

Rok upotrebe 3 godine.