Ratmodez je kumulativni antikoagulacijski rodenticid, gotov mamac, u obliku parafiniziranih peleta, namenjen suzbijanju štetnih glodara.

Pakovanje:
– 500 gr. u peletima i rastresitom stanju