Uputstvu za primenu:
Za kontrolu miševa – postavite 15 grama mamaka (3 kesice) na svakih 2-5 metara; Redovno obnavljajte mamke dok miševi ne prestanu da ih konzumiraju. Za kontrolu pacova – postavite 50 grama mamaka (5 kesica) na svakih 5-10 metara; Ponavljajte postavljanje mamaka sve dok pacovi ne prestanu da ih uzimaju.

Ovaj proizvod sadrži visoku koncentraciju aktivne materije, što znači da su potrebne manje količine kako bi se postigao isti efekat. Osim toga, privlači glodare zahvaljujući prisustvu atraktanata koji ih privlače, čineći mamke primamljivijim od dostupne hrane. Ovi mamci su lako konzumirani od strane glodara i imaju odloženo dejstvo.

Bitrex sastojak prisutan u mamcima izaziva odbijanje domaćih životinja, čineći ih manje privlačnim za kućne ljubimce. Ovaj proizvod je znatno toksičniji za domaće životinje. Takođe, trovanje može nastupiti preko uginulih glodara. Mamci sadrže BHT sredstvo za mumifikaciju, što doprinosi tome da se glodari osuše nakon smrti.

Ciljani organizmi: Miševi i pacovi
Aktivna supstanca: Brodifakum

Pakovanje: 150g