Namenjen za opštu i profesionalnu upotrebu.

Aktivna supstanca: Alfa cipermetrin 5,77% .

NAČIN UPOTREBE PANCID PLUS je piretroid širokog spektra, koji se primenjuje za kontrolu crvene kokošje grinje, i gmižućih insekata: bubašvaba i mrava. Primenjuje se u : stambenim objektima (uključujući i kuhinjske prostorije), zdravstvenim ustanovama prostorijama za obradu i skladištenje hrane restoranima, kuhinjama i menzama magacinima maloprodajnim objektima – prodavnicama, poslovnim prostorima, javnim objektima – hotelima, fabrikama, radionicama, objektima za uzgoj i držanje piladi (farme).

Preparat se primenjuje razblažen vodom. Radni rastvor se priprema mešanjem: Uobičajena upotreba: 25ml preparata sa 5 litara vode. Visoka doza: 50ml preparata sa 5 litara vode. (za zaprljane površine, površine koje absorbuju, ili kada je potreban duži rezidualni efekat) Ovako dobijen radni rastvor se pre upotrebe dobro promućka. Pre tretmana gmižućih insekata, ukloniti obližnje alternativne izvore hrane za insekte iz tretiranih prostorija. Radni rastvor se aplicira prskanjem na površine: gde su staništa i putevi kretanja insekata: pukotine u zidu, površine i mesta gde su insekti primećeni, skrivena mesta iza nameštaja i opreme, vlažna i topla mesta (npr iza frižidera, elektro ormarića i sl), mesta gde postoje izvori hrane za insekte Tretman objekata za uzgoj živine: primeniti dozu za uobičajenu upotrebu na početku turnusa, pre nego što živina uđe u objekat. Prskati celokupnu površinu kaveza, gnezda i podova. Obratiti specijalno pažnju na uglove, pukotine i useke na površinama, u koje skrivaju grinje. Ukoliko se primenjuje tokom turnusa, ne primenjivati direktno na živinu. Nakon korišćenja proizvoda, oprati ruke.

UČESTALOST TRETMANA Za suzbijanje bubašvaba i mrava, tretman po potrebi ponoviti na 14 dana. Za suzbijanje crvene kokošje grinje u objektima za uzgoj živine, tretman izvršiti na početku turnusa, a po potrebi i tokom turnusa. Tretman vršiti najviše dva puta tokom turnusa.

Pakovanje: 10ml i 50ml

Pakovanje

10ml, 50ml