Sastav: aktivna supstanca Tiametoksam 10%.

Namena: PANTOX je insekticid u obliku granula namenjen suzbijanju muva (Musca domestica). Primenjuje se u stambenim objektima (uključujući i kuhinjske prostorije), javnim objektima, restoranima, hotelima, poslovnim prostorima, a naročito u objektima za uzgoj i čuvanje životinja. (farmama, štalama, kafilerijama itd.) Može se primenjivati i u domaćinstvu. Proizvod se primenjuje premazivanjem i prskanjem površina. Upotreba premazivanjem pogodna je za objekte za uzgoj i čuvanje životinja.

Uputstvo za upotrebu:

Premaz: U posudu sipati 100g proizvoda i dodati 80ml mlake vode, zatim dobro mešati dok se ne napravi gust radni rastvor. Ova količina proizvoda je dovoljna za tretman prostorije površine 40m2, i treba je naneti (četkom, valjkom ili sl.) na barem 10 mesta, kao premaz veličine 10x30cm. Premaz nanositi na mestima gde se muve skupljaju (ramovi prozora i vrata, ragastovi itd.). Premazi se mogu nanositi i na plastične ili kartonske tacne koje se mogu položiti ili se okačiti o zidove. Mesta sa premazima obavezno zaštititi od vode, kiše i direktne sunčeve svetlosti.

Prskanje: PANTOX se upotrebljava i prskanjem površina u prostorijama. Za tretman u domaćinstvima koristiti ručnu prskalicu, a u ostalim objektima ručnu prskalicu ili leđnu prskalicu na ručni pogon. U prskalicu sa 0,8 L mlake vode sipati 100g preparata i dobro promućkati. Ova količina proizvoda je dovoljna za tretman prostorije površine 20m2. Rastvor takođe nanositi na mesta gde se muve skupljaju. (topla mesta, ragastovi itd.). Ukoliko se prskanje prekine na više od 30min, obavezno opet dobro promućkati prskalicu. Radni rastvor je najbolje koristiti istog dana kada je pripremljen a po mogućstvu odmah nakon pripreme rastvora. Izbegavati nanošenje preparata na staklene i metalne površine zbog ispiranja. Za oba načina primene, ljudi i životinje mogu biti prisutni u prostorijama tokom tretmana proizvodom. Ne primenjivati direktno na životinjama. Potrebno je osigurati da deca i životinje ne mogu da dohvate ili dođu u kontakt sa površinama tretiranim proizvodom. Osigurati da životinje ne mogu da ližu premazane površine.

Ne nanositi druge insekticidne preparate ili repelente na mesta gde je izvršen tretman PANTOX-om.

Pakovanje

50g, 100g