SASTAV PREPARATA:

Aktivna materija preparata je mešavina hidroksikoričnih kiselina (kafeične, hlorogene i cihorične kiseline), estrahovana iz lekovite biljke Echinacea purpurea L. CIRKON u sebi nosi svu snagu ove biljke za koju je poznato da je jedna od najačih izvora supstanci za podizanje imuniteta,kod čoveka ali i kod biljaka. Hidroksikorične kiseline pripadaju grupi fenolkarbonskih kiselina–najrasprostranjenijoj grupi polifenolnih metabolita koji učestvuju u velikom broju važnih procesa u biljkama zbog čega nose naziv “krv biljaka”. Zahvajujući svom kompleksnom karakteru CIRKON® poboljšava procese klijanja semena, ukorenjivanja biljaka, cvetanje i oplodnju i deluje kao “stress adaptogen “ kod stresa od: suše, jakog UV zračenja i primene pesticida. Takođe podiže odbranbenu sposobnost–imunitet biljaka za borbu protiv bolesti, odbija insekate (kao repelent), balansira rast i razvoj pa se dobijaju krupniji plodovi pravilnog oblika i podstiče sinteza polifenola – nosioca ukusa, mirisa i kvaliteta plodova , šečera, masti i ulja. Mehanizam delovanja i preporuke za primenu POBOLJŠANJE KLIJANJA I UKORENJAVANJA Hidroksikorične kiseline poseduju mogućnost transformacije u cis i trans izomere koji imaju ulogu u mnogim procesima pa na primer u formi cis izomera pokreću procese rasta i razvoja semena i ukorenjavanja biljaka. Da bi se ovi procesi pokrenuli potrebno je seme ili sadnice neposredno pred sadnju potopiti nekoliko sati u rastvor CIRKON®-a.Ovo je veoma važno kod semena koje teško klija a ovaj tretman značajno ubrzava klijanje I rast klice I ukorenjavanje. POMOĆ KOD ZATVARANJA RANA – MEHANIČKIH OŠTEĆENJA TKIVA (PRESAĐIVANJE, GRAD, OLUJA, INSEKTI ) Kada se biljke mehanički oštete one teže da što pre obrazuju novi periderm tzv. „periderm rana“ koji se uglavnom sastoji od suberina a u čijem obrazovanju značajnu ulogu ima hlorogena kiselina u obliku ferulne kiseline ( komponenta lignoceluloze – intermedijer lignina i polisaharida – koji daje čvrstoću ćeliji). Zato je kod svih mehaničkih oštećenja biljaka tretman CIRKON®-om veoma značajan. Za zarastanje rarnica CIRKON® primeniti : kod rasađivanja rasad potopiti u rastvor CIRKON®-a ( ostaviti 10-tak sati) i biljke zaliti posle rasađivanja; posle grada i oluje CIRKON® primeniti što je pre moguće (ovde obavezno uraditi i tretman sa EPIN EKSTRA®) kako bi se rane što je moguće pre zatvorile – ukoliko je potrebno tretman ponoviti posle 10 dana , kod velikih oštećenja od insekata CIRKON® je veoma važan jer zatvara ranice koje mogu biti mesta i za ulazak patogena.

Primenom Cirkona,postizemo:

*POBOLJŠANJE PROCESA CVETANJA I OPLODNJE I NALIVANJA ZRNA

*POBOLJŠANJE KRUPNOĆE PLODOVA (PRAVILNOG OBLIKA)

*ZAŠTITA BILJAKA OD SUŠE , PREJAKOG OSVETLJENJA I UV ZRAČENJA

*ZAŠTITA BILJAKA OD BOLESTI I INSEKATA –PODIZANJE IMUNITETA

*ZBOG SADRZAJA KAFEIČNE KISELINE U SEBI CIRKON® DELUJE KAO REPELENT NA BROJNE INSEKTE

*POVEĆANJE KVALITETA PROIZVODA – POJAČANOM SINTEZOM POLIFENOLA, ŠEĆERA I ULJA

CIRKON SE ODLICNO MESA SA SVIM SREDSTVIMA ZA  ZASTITU BILJA I PREPORUCUJE SE KAO DODATAK TRETMANIMA!

Pakovanje

1ml, 50ml