Isabion je organsko djubrivo na bazi aminokiselina – novo sredstvo za povećanje prinosa, kvaliteta i veličine plodova.

Prednosti Isabion-a u odnosu na ostala folijarna đubriva Tehnologija proizvodnje
Jedinstveni proizvod na tržištu

Savremena tehnologija proizvodnje

Visok kvalitet finalnog proizvoda

Specifičan mehanizam delovanja

Jednostavna primena

Fleksibilnost u odnosu na usev

Biološko delovanje (prinos i kvalitet)

Nema štetnih ostataka

Mogućnost mešanja sa sredstvima za zaštitu bilja

Primenljiv u organskoj proizvodnji

Specijalno razvijen postupak hidrolize proteina u skladu sa EU standardima iregulativama

Hidroliza sa sumpornom kiselinom i kalcijum hidroksidom, pod kontrolisanim uslovima

Finalni proizvod prečišćen, bez taloga i hemikalija ili drugih toksičnih supstanci

Bez opasnih ostataka teških metala

Proizvod ujednačenog i uvek kontrolisanog kvaliteta

Dobijene slobodne i vezane aminokiseline kao i kratki i dugi lanci proteina koji su lako pristupačni biljkama

Kvalitet finalnog proizvoda Mehanizam delovanja
Stalan i ujednačen sastav

Stabilan tokom čuvanja u preporučenim uslovima

Potpuno rastvorljiv u vodi

Nema taloženja tokom čuvanja i začepljenja dizni tokom primene

Mali i neutralni molekuli koji se brzo usvajajunakon primene, posebno preko lista

Lako prodiru u biljna tkiva, bez trošenja dodatne energije

Brzo uključivanje u metabolizam biljke

Učestvuju u formiranju hlorofila

Deluju kao regulatori rasta i razvoja biljaka

Biostimulacija u aktivnosti osnovnih enzima

Brže formiranje proteina i ugljenih hidrata potrebnih biljkama

Bolja iskoristivost mikroelemenata iz zemljiša i folijarnih

Poboljšava kvašljivost lisne površine

Sigurna i bezbedna primena
Nema opasnosti tokom pripreme i primene.

Nema fitotoksičnog delovanja.

Kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu bilja i drugih đubriva

Sigurnost Nije toksičan. Nije škodljiv. Bezopasan za biljke, životinje i ljude
Prirodno poreklo Bez ostataka. Bez kontminacije. Potpuno biorazgradiv
Kompatibilnost Herbicidi, insekticidi, fungicidi (izbegavati mešanje sa Cu preparatima).

Regultori razvoja biljaka. Tečna đubriva, huminske kiseline

Fleksibilnost u vremenu primene
Vreme primene u odnosu na fazu razvoja biljaka Vreme primene u odnosu na kritične, stresne periode
Na početku vegetativnog razvoja, početkom vegetacije (višegodišnje biljke) ili nakon nicanja (jednogodišnje biljke)

Na početku generativnog razvoja, pre cvetanja i formiranja pupoljaka

Na početku formiranja plodova

U vreme punog formiranja plodova i promene boje

U nepovoljnim klimatskim uslovima (suša, plavljenje, visoke temperature, mraz, grad itd.)

U kritičnim feno fazama (kalemljenje, rasađivanje)

U uslovima napada bolesti i štetočina, nedostatka hraniva, kod oporavka od fitotoksičnog delovanja

Primena u organskoj proizvodnji
Količina primene, opšte preporuke
Folijarna primena Fertigacija (kap po kap)
U redovnim fiziološkim fazama: 200-300 ml/100 l vode (voćke, vinova loza, povrće), 3 -4 tretmana tokom vegetacije, prema uputstvu za primenu; 3-5 l/ha za ratarske useve, 1-3 tretmana tokom vegetacije, prema uputstvu za primenu

U stresnim uslovima: 400 ml/100 ml vode

Plodovito povrće: tri tretmana u preporučenim fiziološkim fazama, prvo 2-4 l/ha (posle rasađivanja), drugo 3-4 l/ha (pre cvetanja) i treće 4-5 l/ha (plodonošenje).

Voćke: tri-četiri tretmana, 3-4 l/ha