EkoFreez je, organski biljni antifriz , jedinstven preparat na našem trzištu i namenjen je za smanjenje štetnog uticaja mraza u rano proleće ili kasnu jesen. Zbog veoma izražene količine mikroelemenata Bora (B),Mangana (Mn) i Cinka (Zn) može se koristiti kao prehrana na krompiru,šećernoj repi,šargarepi i ostalim krtolastim biljkama.

Efekti EkoFreez:

 • Smanjuje rizik od poznog mraza i obezbeđuje raniji i kvalitetniji prinos. Pojačava se usvajanje hrane i vode te povećava imunitet biljke i otpornost na bolesti.
 • U jesenjoj vegaticiji produžava se dužina vegatacije i branja, samim tim povećava se količina ubranih plodova.
 • Ubrzava metabolizam i povećava se sadržaj aminokiselina, proteina, šecere, ulja, vitamina, minerala, a naročito antifriz proteina.
 • Omogućava veći fotosintetički kapacitet, povećava se osmotski pritisak i unos vode i hrane kroz korenov sistem.
 • Intezivnije je cvetanje.
 • Plodovi su veći, teži, sjajniji, ukusniji, zbog čega se povećava kvalitet i prinos.
 • U primeni na zemljište on snižava pH vrednost i utiče na smanjenje broja patogena u zemlji.
 • Poboljšava ishranu biljaka svim makro i mikro elementima,posebno azotom i fosforom.
 • Jača korenov sistem kulturnih biljaka.
 • Preparat se može mešati sa drugim mikro-biološkim preparatima.
 • Preparat se može koristiti u vegetativnoj fazi rasta.