Fitofert calcium 15 je tečna suspenzija kalcijuma u helatiziranim amino kiselinama. Sadrži 15% cao maksimalno dostupnog biljkama. Primenjuje se u voćarstvu, za eliminisanje gorkih pega kod jabučastog voća, povrtarstvu, za eliminisanje truljenja vrha ploda, kao i za dobijanje transportabilnog ploda, pogodnog za viešestruku manipulaciju i dugo skladitšenje. Kalcijum je najnepokretniji nutrijent jer se zbog svoje reaktivnosti u jonskom obliku lako vezuje i za različite anjone pri čemu se uglavnom inaktivira.

Pakovanja: 250 ml