Ferticare 14-11-25 je kompleksno mineralno đubrivo koja su 100% vodotopiva đubriva sa izuzetno visokom hranljivom vrednošću. Namenjena su za ishranu biljaka preko sistema za navodnjavanje, ali i folijarnu ishranu.

YARA proizvodi različite formulacije Ferticare đubriva koje se mogu koristiti u svim fazama, odnosno tokom čitave vegetacije zadovoljavaju potrebe biljaka za svim hranljivim elementima.

Pogodan za ishranu svih vrsta biljaka tokom cele vegetacije zbog idealnog odnosa NPK elemenata. Značajno ubrzava cvetanje i poboljšava zametanje plodova. Idealan je za folijarnu prihranu svih ratarskih, povrtarskih, voćarskih kultura, vinove loze, cveća i ukrasnog bilja.

Primena  – Koncetracija primene u procentima (%) – 0.3-0.5

SASTAV YARA FERTICARE 1 14-11-25 100GR (FERTICARE 1) đubriva:

 • AZOT (N) – 14%
 • FOSFOR – 11%
 • KALIJUM – 25%
 • MAGNEZIJUM (Kao MgO) – 2,2%
 • SUMPOR – 1,8%
 • BOR(B) – 0.02%
 • BAKAR(CuEDATA) – 0.1%
 • GVOŽĐE(FeDTPA) – 0.1%
 • MANGAN(MnEDATA) – 0.1%
 • CINK(CnEDTA) – 0.1%
 • MOLIBDEN(Mo) – 0.002%

Pakovanje – 10g, 100g, 500g i 2kg

Pakovanje

10g, 100g, 500g, 2kg