FitoFert AMINOFLEX je posebno formulirano biostimulirajuće đubrivo temeljeno na slobodnim amino kiselinama. Ovo đubrivo se primenjuje u ranim fazama razvoja biljaka i u uslovima stresa kao što su niske temperature, visoka temperatura ili fizička oštećenja. Karakteriše ga izuzetna sposobnost smanjenja uticaja stresa, poticanje enzimske aktivnosti i regulisanje ishrane biljaka. Amino kiseline koje se nalaze u ovom proizvodu efikasno pomažu biljkama da prevaziđu stresne uslove. U stresnim situacijama, proizvodnja amino kiselina u biljkama značajno opada, i primenom Aminoflexa se nadoknađuje nedostatak ovih važnih jedinjenja. Pored toga, amino kiseline doprinose izgradnji ćelijskih struktura, sintezi hlorofila, regulaciji otvaranja stomata, oplodnji, i brojnim enzimskim procesima.

Primenjuje se folijarno u koncentraciji od 0,2 do 0,3% ili u količini od 2 do 3 litra po hektaru, razblaženo u 1000 litara vode, ili se može primeniti putem fertigacije u količini od 5 do 10 litara po hektaru tokom tretmana u periodima stresa.

 

Pakovanje: 250ml i 1L

Pakovanje

250ml, 1L