FITOFERT KRISTAL 20:20:20 je uravnotežena formulacija NPK đubriva. Primjenjuje se u fertigaciji nakon upotrebe početnih đubriva za stimulaciju formiranja cvjetnog pupoljka kao i vegetativnog rasta. U folijarnoj ishrani, to je univerzalni proizvod za lečenje brojnih biljnih kultura.

Pakovanja: 30g,500g,2 kg

Primena:
folijarno konc. 0,3% -0,8%
fertigac. konc. 0.08-0.1%.

Pakovanje

30g, 500g, 2kg