Tečno đubrivo sa mikroelementima ima široku primenu u različitim kulturama kako bi se zadovoljile potrebe biljaka za kalcijumom. Preporučuje se primena u različitim fazama razvoja, a konkretna doza zavisi od vrste biljke i njenih potreba. Evo parafraziranog opisa za različite kulture:

U svim kulturama:
– Preporučuje se upotreba u kombinaciji sa folijarnim đubrivima, uz utrošak minimalno 500l vode. Preporučena doza varira između 3 i 8 l/ha.

Jabučasto voće:
– Preporučuje se 2-6 tretmana u količini od 3-6 l/ha od kraja cvetanja do početka berbe, kako bi se poboljšala čvrstoća ploda, stabilnost skladištenja i otpornost.

Koštičavo voće:
– Preporučuje se 2-5 tretmana u količini od 3-6 l/ha od kraja cvetanja do početka berbe, s ciljem unapređenja čvrstoće ploda, stabilnosti skladištenja i otpornosti.

Bobičasto voće:
– Preporučuje se 2-4 tretmana u količini od 3-6 l/ha od kraja cvetanja do početka berbe, radi ojačavanja čvrstoće ploda, stabilnosti skladištenja i otpornosti.

Stono grožđe:
– Preporučuje se 3 tretmana u količini od 3-6 l/ha od formiranja ploda veličine graška do berbe, kako bi se poboljšala čvrstoća ploda, stabilnost skladištenja i otpornost.

Vinsko grožđe:
– Preporučuje se 2-5 tretmana u količini od 3-6 l/ha od formiranja ploda veličine graška do berbe, radi unapređenja čvrstoće ploda, stabilnosti skladištenja i otpornosti.

Krompir:
– Preporučuje se 2-5 tretmana u količini od 3-5l kako bi se poboljšao kvalitet pokožice i mesa ploda, povećala skladišna sposobnost i otpornost.

Plodovito povrće:
– Preporučuje se 2-4 tretmana u količini od 3-5l, s ciljem sprečavanja fiziološkog poremećaja usled nedostatka kalcijuma, ojačavanja čvrstoće ploda, stabilnosti skladištenja.

Kupus i lisnato povrće:
– Preporučuje se 2-4 tretmana u količini od 3-5l, kako bi se sprečilo fiziološko oštećenje zbog nedostatka kalcijuma, unapredila stabilnost skladištenja i otpornost.

Fizičke osobine:
– Ovo đubrivo je u obliku suspenzije, bez mirisa, sa pH vrednošću između 7,0 i 8,0.
– Sastav uključuje 1,5% ukupnog mangana u obliku mangan-karbonata (20 g/l Mn) i 0,7% ukupnog cinka u obliku cink-oksida (10 g/l Zn). Takođe, sadrži 13,5% vodorastvorljivog kalcijuma u obliku kalcijum-formijata (19% CaO=260 g/l).