TRAINER je tečno organsko đubrivo s visokim sadržajem aminokiselina od 34% i dodatkom organskog azota od 5%, namenjeno folijarnoj primeni. Zahvaljujući prisustvu organskog azota, ovaj proizvod ima energetski aktivan uticaj na rast biljaka, pomažući im da se nosi s klimatskim stresnim situacijama. Brza apsorpcija TRAINER-a kroz listove omogućava translokaciju u biljna tkiva, što mu omogućava brzo i efikasno delovanje unutar biljke.

Sadrži 100% biljnih aminokiselina bez dodataka životinjskog porekla, što čini proizvod ekološki prihvatljivim.

PREDNOSTI

– Visok stepen usvajanja biljnih aminokiselina
– Balansirano snabdevanje organskim azotom
– Otpornost na klimatske stresove
– Brza i maksimalna efikasnost
– Stimulacija rasta biljaka
– Povećanje veličine i kvaliteta plodova
– Povećanje prinosa
– Povećan sadržaj šećera u plodovima.

SASTAV
– Organska materija: 41%
– Organski azot (N): 5%
– Biljne aminokiseline i peptidi: 34%
– Specifična težina: 1.18 kg/L
– pH vrednost: 4-5

PRIMENA I DOZIRANJE

TRAINER se koristi kao tečno organsko azotno đubrivo za folijarnu primenu. Način primene određuje se prema zahtevima i nutritivnom stanju useva. U standardnim uslovima, preporučuje se folijarna primena u količini od 300-400 ml na 100 litara vode za 2-4 tretmana tokom vegetativnog ciklusa, uzimajući u obzir vrstu useva, agronomske uslove i nutritivne potrebe biljke. Preporučuje se primena u hladnijem delu dana (ujutro ili uveče) kako bi se maksimalno podstakla apsorpcija od strane biljke i postigla najbolja efikasnost.

Pakovanje: 100ml i 250ml

Pakovanje

100ml, 250ml