Medeno Srce F1 je veoma ukusan i rodan hibrid, mnogo otporniji na bolesti od Volovskog srca. Na grozdu ima 4 – 5 srcolikih plodova, prosečne mase 250 g.

Pakovanje: 1g