Acrobat MZ 90-600 WP je profesionalni fungicid koji se koristi za tretiranje gljivica iz porodica Peronosporaceae i Phytophthora, odgovornih za bolesti poznate kao plamenjača.

Prednosti:
– bori se protiv truleži, plamenjače i drugih bolesti;
– odlično se vezuje za kišu;
– siguran za primenu zbog visoke rastvorljivosti;
– pruža zaštitu kako unutar tako i izvan biljke;
– aktivna zaštita tokom više faza razvoja bolesti.

Način dejstva:
Acrobat MZ 90-600 WP pomaže u zaštiti useva tako što:
– prekida formiranje ćelijskih zidova gljivica;
– ima translaminarno dejstvo koje pomaže u zaštiti cele biljke;
– pruža dobru kurativnu i antikoagulantnu aktivnost.

Proizvod koristi moćnu formulaciju fungicida koja ima kako kontakt efekat, tako i sistemski efekat koji pruža preventivnu kontrolu i dugotrajno delovanje za vaše useve. Fungicid prodire kroz listove biljke i širi se kroz celu biljku, pružajući potpunu zaštitu.

Metode primene:
– Da biste postigli optimalne rezultate, preporučuje se preventivna primena;
– Imajući kurativnu aktivnost, može se primeniti i nakon infekcije, ali tretmani se sprovode u ranim fazama razvoja gljivica;
– Prilagodite interval između tretmana prema pritisku infekcije, razvoju kulture i vremenskim uslovima, obično između 10-12 dana, a može se smanjiti na 7-10 dana pod uslovima visokog pritiska infekcije.

Kompatibilnost:
Konsultujte etiketu drugih proizvoda pre mešanja sa drugim insekticidima ili fungicidima.

Preporuke:
Primenite tretman čim primetite znakove bolesti.
Konsultujte etiketu za optimalno mešanje, doziranje i vreme čekanja između tretmana, u zavisnosti o vrsti biljke koja se tretira.
Primienite uz korišćenje opreme za prskanje opremljene uređajima za kontinuirano mućkanje rezervoara i dobro podesite je kako biste osigurali finije prskanje i bolje pokrivanje obe strane lista.

Pakovanje: 200gr