Merpan 50 WP je fungicid sa kontaktnim i protektivnim delovanjem.

Aktivna materija: Kaptan 500 g/kg
Upotreba: Jabuka, kruška, šljiva, vinova loza, breskva, kajsija, trešnja, višnja, badem
Proizvođač: Adama
Formulacija: Koncentrovana suspenzija – SC

Primenjuje se:

1. U zasadu jabuke i kruške za suzbijanje čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova preventivnim tretiranjem tokom vegetacije, pre uslova za zarazu, u koncentraciji 0,2-0,3%.

2. U zasadu breskve, kajsije, trešnje, višnje i badema za suzbijanje šupljikavosti lišća koštunjavog voća preventivnim tretiranjem početkom listanja ili po pojavi prvih simptoma tokom maja i juna, u koncentraciji 0,2-0,3%.

3. U zasadu šljive za suzbijanje šupljikavosti lišća koštunjavog voća i plamenjače šljive preventivnim tretiranjem početkom listanja ili po pojavi prvih simptoma tokom maja i juna, u koncentraciji 0,2-0,3%.

4. U zasadu vinove loze za suzbijanje plamenjače, crne truleži i crvenila lišća tretiranjem po pojavi pega primarnog zaražavanja, a pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje, u koncentraciji 0,2-0,3%.

Utrošak vode: 600-1000 l/ha.

Broj tretiranja na istoj površini tokom godine: Tri puta u intervalima od 7-10 dana.

Karenca (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve): 21 dan za voće, 35 dana za vinovu lozu.