Topas 100ec je fungicid.

Aktivna materija: 100 g/kg penkonazol
Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Topas® 100 EC je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje uzročnika pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha).

Način delovanja:
Topas® 100 EC je sistemični fungicid na bazi penkonazola. Penkonazol je aktivna materija iz grupe triazola, koja se odlikuje sposobnošću brzog prodora u biljno tkivo, što ga čini izuzetno otpornim na spiranje kišom. Kreće se translaminarno, što mu omogućava ravnomernu distribuciju unutar biljaka ubrzo nakon tretmana. Primenjuje se preventivno i u ranim postinfekcionim tretmanima, gde zaustavlja dalje širenje infekcije i prodiranje patogena u biljno tkivo.

Mogućnost mešanja:
Može se mešati sa fungicidima na bazi kaptana i dinokapa. Zbog rezistentnosti, sredstvo ne treba primenjivati alternativno sa sredstvima na bazi triazola, kao ni sa sličnim jedinjenjima istog mehanizma delovanja.

Pakovanje: 100ml i 250ml

Pakovanje

100ml, 250ml