Klasa Herbicidi
Opis Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepoljoprivrednim površinama
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Glifosat-IPA so
Formulacija koncentrovani rastvor
Delovanje Glifosat je neselektivni, sistemični herbicid. Primenjuje se folijarno i usvaja se uglavnom kroz kutikulu. Mehanizam delovanja je inhibicija biosinteze aromatičnih aminokiselina neophodnih za sintezu proteina. Primarno se translocira simplastom i akumulira se u podzemnim delovima, mladim listovima i meristemskom tkivu. Simptomi delovanja su hloroza i nekroza listova.
Karenca 35 dana – voćnjaci, vinova loza
Doza/ koncentracija 2 – 12 l/ha
Primena zasadi jabuke, kruške, višnje, šljive, kajsija, maslina, vinova loza, na strništima, kulture i sastojine crnog i belo bora, kulture i sastojine smrče, šumski rasadnici, livade i pašnjaci, desikacija uljane repice, suvi kanali ili povremeno plavljenim kanalima i močvarama, nepoljoprivredne površine
Sadržaj
aktivne materije
480 g/l
Pakovanje 100 ml, 300 ml, 1 l
Pakovanje

100ml, 300ml, 1l