Sekator OD je selektivni, translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih širokolisnih korova.
AKTIVNA MATERIJA: jodosulfuron-metil-natrijum 25 g/l, amidosulfuron 100 g/l, mefenpir-dietil (protektant) 250 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: uljna disperzija – OD
Pakovanje: 15o ml
Usev/zasad u kome se primenjuje: PŠENICA, JEČAM
PRIMENA:
Sekator OD se primenjuje u usevu pšenice i ječma u količini od 0,15 l/ha (1,5 ml/100 m2), od faze 3 lista pa do pojave zastavičara (faze 13-39 BBCH-skale), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova).

Utrošak vode je od 200-400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja je jednom, na istoj površini u toku godine.

SPEKTAR DELOVANJA:
Jednogodišnji širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), broćika lepuša (Galium aparine), bulka obična (Papaver rhoeas), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), vijušac njivski (Bylderdyckia convolvulus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), žavornjak obični (Delphinium consolida), kamilica prava (Matricaria chamomilla), kamilica bezmirisna (Matricaria indora), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), prstenak poljski (Anthemis arvensis), čestoslavica persijska (Veronica persica), čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia), čistac jednogodišnji (Stachys annua).

Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense).