Naziv: 
Sirius
Namena:
Herbicid

Aktivna materija:
Glufosinat-amonijum 150 g/l

Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)

Klasifikacija rezistentnosti:
H10

Primena:
Sirius je neselektivni kontaktni herbicid sa neznatnim sistemičnim delovanjem za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova.

Količina primene:
U zasadima jabuke i vinove loze u količini:

  • 4-5 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova
  • 5 + 5 l/ha u split aplikaciji
  • 4,5 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje
  • 2,5-3,5 l/ha za desikaciju kod suncokreta i uljane repice u fazi zrenja, kod soje u fazi zrenja kada je 30% listova opalo, uljane repice, kod krompira za uništavanje cime, pre vađenje

Karenca:
Kod voća i vinove loze je 21 dan, dok je desikacija obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje:
1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava