Aktivna supstanca u Alverde® je Metaflumizon u koncentraciji od 240 g/l. Alverde® pripada grupi semikarbazona i dostupan je u formi koncentrovane suspenzije (SC). Proizvođač ovog herbicida je kompanija BASF. Kada je reč o karenci, za useve poput kupusa, zelene salate, poljske grbice, rukole, smeđe gorušice, kineskog kupusa, kelja, patlidžana, paradajza i paprike, karenca iznosi 7 dana, dok je za krompir duža i iznosi 14 dana. Alverde® se klasifikuje u rezistenciju pod oznakom 22B.

Primena Alverde® herbicida obuhvata sledeće useve: krompir, kupus, kelj pupčar, zelena salata, poljska grbica, rukola, smeđa gorušica, kineski kupus, kelj, patlidžan, paradajz i paprika.

Za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, preporučena doza iznosi 0,2–0,25 l/ha (2–2,5 ml/100 m²). Tretman se sprovodi u vreme dominantnog prisustva mlađih larvenih stadijuma (L1-3).

U otvorenom polju, za kupus i kelj pupčar, Alverde® se koristi za suzbijanje larvi kupusne sovice (Mamestra brassicae), žute kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera), sovice (Plusia sp.), kupusara (Pieris spp.) i kupusnog moljca (Plutella xylostella). Preporučena doza je 1,0 l/ha, a tretman se primenjuje od početka formiranja glavice do faze kada dostigne tipičnu veličinu, oblik i čvrstoću (BBCH 40–49), na početku pojave gusenica u ranim razvojnim stadijumima.

Za zelenu salatu, poljsku grbicu, rukolu, smeđu gorušicu, kineski kupus i kelj na otvorenom polju, preporučuje se tretman Alverde® herbicidom radi suzbijanja gusenica sovica (Spodoptera sp. i Plusia sp.) i žute kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera). Doza od 1,0 l/ha je preporučena, primenjujući tretman od fenofaze početka formiranja glavice do faze kada dostigne tipičnu veličinu, oblik i čvrstoću (BBCH 40–49), na početku pojave larvi u ranim razvojnim stadijumima.

Za patlidžan na otvorenom polju i zaštićenom prostoru, Alverde® se primenjuje kako bi se suzbile larve sovica (Spodoptera sp., Plusia sp. i Helicoverpa sp.), kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) i južnoameričkog moljca paradajza (Tuta absoluta). Preporučena doza je 1,0 l/ha na otvorenom polju i 10 l/100 m² u zaštićenom prostoru. Tretman se sprovodi od pojave petog pravog lista na glavnom stablu do faze pune zrelosti, kada plodovi dobiju tipičnu boju zrelosti (BBCH 15–89).

Za paradajz na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, Alverde® se preporučuje za suzbijanje larvi sovica (Spodoptera sp., Plusia sp.) i južnoameričkog moljca paradajza (Tuta absoluta). Doza od 1,0 l/ha je preporučena, primenjujući tretman od pojave petog pravog lista na glavnom stablu do faze pune zrelosti, kada plodovi dobiju tipičnu boju zrelosti (BBCH 15–89).

Za papriku u zaštićenom prostoru, Alverde® se koristi za suzbijanje larvi sovica (Spodoptera sp., Plusia sp. i Helicoverpa sp.), kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) i južnoameričkog moljca paradajza (Tuta absoluta). Preporučena doza iznosi 1,0 l/ha (10 l/100 m²), a tretman se primenjuje od pojave petog pravog lista na glavnom stablu do faze pune zrelosti, kada plodovi dobiju tipičnu boju zrelosti (BBCH 15–89).

Alverde® 240 SC ostvaruje efekat na krompirovu zlaticu (Leptinotarsa decemlineata) i velikog kupusara (Pieris brassicae). Ovaj insekticid sadrži aktivnu materiju Metaflumizon koja pripada grupi semikarb.