Aktivna materija u pitanju je deltametrin (100 g/l), a proizvod je u obliku koncentrata za emulziju (EC).

Primena: Koristi se na pšenici za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus). Preporučena doza je 0,075 litara po hektaru (0,75 ml na 100 kvadratnih metara). Tretira se u vreme pojave larvi trećeg stupnja razvoja i može se primeniti najviše jednom godišnje. Za razređivanje se koristi 200-400 litara vode po hektaru (2-4 litara na 100 kvadratnih metara).

Mehanizam i način delovanja: Delovanje deltametrina bazira se na modulaciji natrijumovih kanala. Ovaj insekticid remeti protok natrijumovih jona kroz nervnu membranu insekata, produžavajući otvaranje tih kanala. Deluje kao nesistemični insekticid sa kontakt i digestivnim delovanjem.

Karenca: Vreme koje mora proći između poslednjeg tretiranja i berbe ili upotrebe biljaka varira i iznosi 7 dana za krompir, jabuku, krušku, paradajz i krastavac; 14 dana za ostalo voće, povrće, koren šećerne repe i hmelj; 21 dan za vinovu lozu; 28 dana za duvan, masline, lišće šećerne repe; 35 dana za strna žita; i 42 dana za uljanu repicu.

Radna karenca: Traje do sušenja depozita insekticida.

IRAC klasifikacija: Deltametrin pripada grupi 3A prema IRAC klasifikaciji.

Napomene:
– Preparati na bazi deltametrina ne bi se smeli primenjivati tamo gde su primećeni znaci smanjene osetljivosti populacija krompirove zlatice i biljnih vaši na ovu supstancu.
– Zbog rizika od ukrštene rezistencije, ne koristiti preparate na bazi drugih piretroida za suzbijanje biljnih vaši.
– Nemojte mešati deltametrin sa Bordovskom čorbom, alkalnim preparatima, sumporom i azinfos-metilom.
– Ne primenjujte ga tokom leta pčela.
– Broj MBT (minimalno broj tretiranja) varira, a za suzbijanje krompirove zlatice, biljnih vaši, žitne pijavice i jabukovog smotavca preporučuje se jedno tretiranje, dok je za ostale namene potrebno dva tretiranja.

 

Pakovanje: 50ml