FORMULACIJA: 

Vodorastvorljive granule (SG)
 
AKTIVNA MATERIJA:acetamiprid 200 g/kg

PRIMENA: Izrazito sistemični insekticid širokog spektra dejstva sa kontaktnim i utrobnim delovanjem koji se primenjuje za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu.

Mospilan 20 SG se kod nas primenjuje za suzbijanje sledećih štetočina:

zasadu jabuke za suzbijanje:

  • jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,025% (2,5g u 10 l vode) na početku piljenja prvih gusenica;
  • za suzbijanje minera (Lyonetiidaea) u koncentraciji 0,0125-0,025% (1,25-2,5g u 10 l vode) u vreme leta leptira i formiranja prvih mina;
  • lisnih vaši (Aphis spp.) u zasadu jabuke u koncentraciji 0,02-0,025% (2-2,5g u 10 l vode) na početku formiranja prvih kolonija;

usevu krompira za suzbijanje:

  • krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), u količini 0,2-0,25 kg/ha (2,0-2,5 g na 100 m²), tretiranjem pri pojavi prvih larvi četvrtog stupnja;

usevu paradajza za suzbijanje:

  • bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum), tretiranjem u vreme pojave larvi, u količini 0,25 kg/ha (2,5 g na 100 m²);


MEHANIZAM DELOVANJA
Mospilan 20 SG je insekticid iz hemijske grupe neonikotinoida. Aktivna materija ovog insekticida acetamiprid deluje kao antagonist acetiholinskih receptora u CNS-u insekata, odnosno sprečava njihovu funkciju. Ovakvo delovanje ima za posledicu ne prenošenje nervnih impulsa što dovodi do gubitka orijentacije kodinsekata, njihovog prestanka sa ishranom i do uginjavanja.

KARENCA: 14 dana – krompir i paradajz; 28 dana – jabuka.

PAKOVANJE: 2,5 g