Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 dan krompir, 28 dana jabuka, kruška, šećerna repa, 56 dana uljana repica

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju zelene vaši jabuke (Aphis pomi), pepeljaste vaši kruške (Dysaphis pyri), crne kruškine vaši (Anuraphis farfarae), pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), jabukinog smotavac (Cydia pomonella), obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u zasadu jabuke i kruške, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, repine pipe (Botynoderes punctiventris) i lisnih sovica (Mamestra brassicae, M. oleracea) u usevu šećerne repe i repičinog sjajnika(Meligethes aenus) u usevu uljane repice.

Pakovanje

1l