Klasa Insekticidi
Opis Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u povrtarstvu i ratarstvu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Hlorpirifos
Formulacija granule
Delovanje Organo-fosforni insekticid, hlorpirifos je inhibitor aktivnosti acetoholinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema insekata. Deluje kontaktno, digestivno i respiratorno.
Karenca Obezbeđena vremenom primene – krompir, šećerna repa, paprika i paradajz
Doza/ koncentracija 15 – 20 kg/ha
Primena šećerna repa, krompir, paprika, paradajz
Sadržaj
aktivne materije
75 g/kg
Pakovanje 1 kg, 20 kg
Dimenzije 30 × 18 cm