Aktivna materija: Gama-cihalotrin 60 g/l

Formulacija: CS – suspenzija kapsula

Pakovanje: 50 ml

Proizvođač: FMC

DELOVANJE:

Vantex 60 CS je insekticid najnovije generacije iz grupe Piretroida, deluje kontaktno i digestivno sa izraženim ”knock-down” efektom.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen suzbijanju žitne pijavice (Lema melanopus ), jabukinog crva (Carpocapsa pommonella ), zelene jabukine vaši (Aphis pommi ), grožđanog moljca (Lobesia botrana ), gusenica kupusara (Pieris brassicae ), larvi vaši kupusa (Brevicoryne brassicae ).