Plastični pretakač, dužine 2 metra koji služi za pretakanje tečnosti iz bureta i staklenih pletara. Crevo ima harmoniku (meh) za pumpanje. Harmonika obezbedjuje povećanu ergonomiju i bolju higijenu vina. Koristi se ubacivanjem jednog kraja u bure ili pletaru, proveravajući da je mali levak zaptiven, a drugi kraj pretakača je u boci gde  želimo da pretočimo tečnost. Kreirajte pritisak i tečnost će poteći kroz pretakač. Pletara mora biti postavljena na višem nivou od kontejnera gde se pretače tečnost.