REPELENT – NADRAŽAJUĆI PROIZVOD ZA ODBIJANJE KRTICA, VOLUHARICA I POLJSKIH MIŠEVA

Ovaj preparat se koristi na otvorenim površinama, udaljenim najmanje 10 metara od objekata, u poljoprivredi, okućnicama i parkovima kako bi odbijao (eliminisao) štetočine. Nije štetan za divljač i kućne ljubimce.

AKTIVNA SUPSTANCA: Kalcijum karbid 80% (800 grama po kilogramu).

FORMULACIJA: Granule prečnika 4–7 mm, tamnosive boje, s mirisom belog luka.

PAKOVANJE: Limena konzerva: 500 grama.

PRIMENA: Na površinama gde nisu vidljive rupe krtica i glodara, a gde su prisutne humke zemlje (krtičnjaci), koristite štap kako biste pronašli rupe. U svaku pronađenu rupu (otvor – hodnik) ubacite (sipajte) 5-20 grama granula. Gasovi oslobođeni ovim postupkom proizvode nepodnošljiv miris za glodare i krtice, što ih tera da napuste tretirana područja. Važno je napomenuti da ovi gasovi ne ubijaju ove životinje. Preporučuje se tretiranje svih otvorenih površina zemljišta koje su podložne ovim štetočinama, a po potrebi ponoviti postupak tretiranja tokom vegetacione sezone.

PROIZVOĐAČ: Detia Degesch GmbH, SR Nemačka