Neorgansko kompleksno kristalno đubrivo NPK 30:10:10 s mikroelementima (ME) – B, Cu, Fe, Mn, Zn, Mo. Primenjuje se u gajenju ratarskih kultura, povrća, voća, cveća i vinove loze, na svim tipovima zemljišta. NIKA FERT 30:10:10 + ME poseduje povećan sadržaj azota, koji je ključan za ubrzan rast i razvoj biljaka. Azot ima pozitivan uticaj na razvoj korena, stabla i listova, povećava otpornost biljaka na nepovoljne uslove spoljašnje sredine i bolesti. Preporučuje se za brzi oporavak biljaka nakon herbicidnog tretmana. Ovo đubrivo je kompatibilno sa sredstvima za zaštitu bilja.

 

Pakovanje: 2kg