Tečno đubrivo sa azotom i sekundarnim elementima (Ca, Mg), kao i anjonima i kationima, te mikroelementima Cu, Zn, Mo, Fe, Mn, poznato kao NIKA Ca, namenjeno je za upotrebu u proizvodnji različitih ratarskih kultura, povrća, cveća, voća i vinove loze. NIKA Ca ima pozitivan uticaj na razvoj biljaka, poboljšava čvrstoću i kvalitet plodova, olakšava skladištenje i transport do tržišta. Ovo đubrivo posebno doprinosi prevenciji vršne truleži kod povrća i sprečava pojavu gorkih pega na jabukama. Sadrži kalcijum (Ca), koji se efikasno prenosi kroz listove do plodova, osiguravajući potpuno iskorišćenje ovog esencijalnog nutrijenta.

 

Pakovanje: 1l