NPK 16:16:16 je visokovodotopivo kompleksno mineralno đubrivo Elixir Zorke. Odlikuje ga visokavodotopivost fosfora koja iznosi više od 90%. Visoku vodotopivost fosfora prati  i visoka vodotopivost i pristupačnost ostalih elementa u formulaciji. Zahvaljujući ovim karakteristikama, gajene biljne vrste su u mogućnosti da već u prvoj godini primene u potpunosti iskoriste aplicirana hraniva. Upotrebom kompleksnog đubriva NPK 16:16:16 omogućavamo postizanje maksimalnih prinosa.

RAZLOZI ZA PRIMENU: 

  • Vodorastvoljivost fosfora >90%
  • Brzina delovanja i dostupnost svih hranjivih elemenata
  • Izbalansirana ishrana za sve biljne vrste
  • Maksimalna iskorišćenost fosfora i ostalih hraniva u prvoj godini primene
  • Kvalitetna granulacija
  • Kvalitetno pakovanje

PAKOVANJE: 3 kg

 

Pakovanje

3kg