SASTAV: NPK – 15:15:15 granule
PRIMENA:
Primenjuje se u velikom broju kultura zbog specifičnosti formulacija i ujednačenog odnosa hraniva. Preporučuje se pre svega na zemljištima koja su podjednako obezbeđena sa fosforom i kalijumom. Đubrivo se može upotrebljavati u jesen, pred osnovnu obradu ili u proleće pre ili zajedno sa setvom. Izuzetan kvalitet osnovnih sirovina doprinosi visokoj rastvorljivosti i pristupačnosti fosfora u godini primene.

Pakovanje

3kg, 5kg