Zemljišno djubrivo bogato azotom.

SASTAV: N 46%

PRIMENA:
Primenjuje se u presetvenoj pripremi zemljišta ili u osnovnoj obradi za potpunu azotnu ishranu svih biljnih vrsta i na svim tipovima zemljišta, posebno koja imaju kiselu, neutralnu i slabo alkalnu reakciju. Primena preko zemljišta se vrši ravnomerno po celoj površini za ratarske i povrtarske useve, a za zasade voćaka i vinove loze u trake između redova. Tretiranje se vrši ručno ili traktorskim rasturivačima đubriva.

Pakovanje

2kg, 3kg, 4kg