Clonex Gel je gel za kloniranje i njegova primena predstavlja najjednostavniji način da se reznice brzo i lako ožile.

Proizveden je u Australiji, u kompaniji Growth Technologies.

NAČIN PRIMENE

1: Odabere se reznica sa 2 do 3 para listova dužine 10-15cm, iseče se oštrim, brzim pokretom skalperom pod uglom od 45° iznad čvora (nodusa).
2: Odstrane se donji listovi i grančice ukoliko ih ima na reznici, a gornji ostave na grani, kako bi mogli vršiti proces fotosinteze. (Ukoliko pokušavate da ukorenite reznicu sa cvetom (što se ne preporučuje), osim odstranjivanja donjih listova i grančica, takođe treba odstraniti plod ili cvet.
3: Reznica se donjim, odsečenim krajem potopi u Clonex gel i posadi se u izabrani supstrat.

KORISNI SAVETI

1: Supstrat se mora držati vlažnim tokom procesa ožiljavanja, a potrebno je obezbediti i određenu temperaturu kako bi proces bio uspešan.
2: Najpogodniji supstrati za ožiljavanje reznica gelom su Kokos Diskovi i Kamena vuna, ali je najpouzdaniji i najbrži metod dobijanja korenja ipak Aeroponics.
3: Period ožiljavanja se kreće od 5 dana do 3 nedelje i zavisi od mnogih faktora.
4: Ukoliko želite da poboljšate izgled, uspešnost i opšte karakteristike vaših klonova uz Clonex gel poželjno je da koristite Clonex Mist preparat. Clonex Mist preparat je tečno sredstvo za folijarnu primenu u cilju maksimalnog učinka pri ožiljavanju/orezivanju. Uz upotrebu Clonex Mist-a masa korenovog sistema uvećava se za 150%, dok se dužina korenovih dlačica uvećava za 30%

SPECIFIKACIJE

Indol3buterna kiselina (IBA) , kalcijum nitrat, kalijum nitrat, fosforna kiselina, kalijum sulfat i amonijum nitrat.