Atrakcija, zelena salata, je rana mekolisna salata s tvrdim glavicama. Seje se od marta do jula.
Direktno setvom 50g na 100 m2, a iz rasada 8g na 100 m2. Rasađuje se od aprila do avgusta na razmak od 25 cm. Vegetacija traje 70 dana.