Klasa Herbicidi
Opis Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu
Proizvođač Galenika-Fitofarmacija
Aktivna materija Dikamba – DMA
Formulacija koncentrovani rastvor
Delovanje Dikamba je selektivni, translokacioni herbicid i spada u grupu derivata benzoeve kiseline. Usvaja se preko lisne mase i preko korenovog sistema. Inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima, izazivajući poremećaj rasta korova. Kao simptomi herbicidnog dejstva javljaju se deformacije u vidu uvrtanja, žutila ili beljenja tkiva i zaustavljanje porasta.
Karenca Obezbeđena vremenom primene – silažni i merkantilni kukuruz
Doza/ koncentracija 0,5 – 0,7 l/ha
Primena kukuruz merkantilni i silažni
Sadržaj
aktivne materije
577,9 g/l
Pakovanje 100 ml,200ml,1l
Pakovanje

100ml, 200ml, 1l