Naziv:
ES PLUS

Namena:
Okvašivač

Aktivna materija:
Izodecil alkohol etoksilat

Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)

Primena:
Posle nicanja useva u skladu sa herbicidima sa kojima se primenjuje.

Pakovanje: 100 ml

Proizvođač:
Chemical Agrosava