Primena
Dessicash® 20% SL je neselektivni kontaktni herbicid koji se primenjuje za desikaciju, tj. isušivanje suncokreta i soje, Primenjuje se kada je usev u fazi tehnološke zrelosti (faze 86-89 BBCH skale), u količini primene od 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml/100m2).

Aktivna materija: Dikvat-dibromid 374 g/l (dikvat 200 g/l)

Pakovanje: 1l