Klasa: Herbicid

Aktivna materija: S-metolahlor 960 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 500 ml i 1L

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: ukoliko dođe do prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz (bez dodatnog tretiranja herbicidima), grašak, soja, pasulj, krompir. Posle 6 meseci na parceli se mogu sejati strna žita. U normalnom plodoredu nema ograničenja

MDK(mg/kg): 0,1

Radna Karenca: 48 sati

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 1,4 – 1,5 Po setvi, a pre nicanja (pre-em)

DELOVANJE:

selektivni herbicid na bazi S-metolahlora, pripada grupi Hloracetamida. Inhibira deobu ćelija, kao i biosintezu masnih kiselina s dugim lancem. Apsorbuje se primarno stabaocetom klijanaca korova, kao i korenom odakle se akropetalno kreće u stablo, primarno u vegetativne, a sekundarno u generativne organe. Kod odraslih biljaka translokacija se obavlja i ksilemom i floemom.

SPEKTAR DELOVANJA
dobro suzbija uskolisne jednogodišnje korovske vrste: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense) i širokolisne korovske vrste kao što su štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), tušt obični (Portulaca oleracea).

Pakovanje

500ml, 1L