Sredstvo za zaštitu bilja s aktivnom materijom hlorantraniliprol (200 g/l) u obliku koncentrovane suspenzije (SC) koristi se na različitim kulturama za suzbijanje štetočina. Evo parafraziranog opisa primene i karakteristika ovog sredstva:

Aktivna komponenta: Hlorantraniliprol u koncentraciji od 200 grama po litru.

Formulacija: Ovo je koncentrovana suspenzija (SC).

Primena: Upotrebljava se na različitim biljkama kako bi se suzbile određene štetočine. Neki od primera primene uključuju:

Jabuka: Za suzbijanje minera okruglih mina i jabukovog smotavca u određenim fazama razvoja jabuke.

Vinova loza: Za suzbijanje grozdovog smotavca u određenim fazama razvoja vinove loze.

Breskva: Za suzbijanje breskvinog smotavca pre nego što gusenice uđu u plodove i mladare.

Kukuruz: Za suzbijanje kukuruznog plamenca i pamukove sovice u odgovarajućim fazama razvoja kukuruza.

Paradajz: Za suzbijanje pamukove sovice u odgovarajućim fazama razvoja paradajza.

Kupus: Za suzbijanje malog kupusara i kupusovog moljca u određenim fazama razvoja kupusa.

Krompir: Za suzbijanje krompirove zlatice u odgovarajućem trenutku.

Mehanizam i način delovanja: Ovaj proizvod deluje kao nervno-mišićni otrov koji aktivira rijanodinske receptore, što dovodi do oslobađanja jona kalcijuma iz mišića. Ovo uzrokuje paralizu i smrt štetočina.

Ograničeni sistemik: Proizvod ima ograničeni sistemik sa sposobnošću translaminarnog kretanja.

Karenca: Vreme koje treba da prođe između poslednjeg tretiranja i berbe ili upotrebe biljaka. Karenca varira u zavisnosti od vrste kulture.

Radna karenca: Traje dok se sredstvo potpuno ne osuši na biljkama.

IRAC klasifikacija: Klasifikacija prema “Insecticide Resistance Action Committee” (IRAC) nije navedena.

Napomene: Postoje određena ograničenja i uslovi za primenu ovog sredstva, uključujući zabranu primene iz vazduha, osim na usevu kukuruza pod određenim uslovima. Takođe se ne sme koristiti tokom cvetanja useva i zasada, i ima određen broj dozvoljenih tretiranja tokom godine.

Molimo vas da se pridržavate uputstava za bezbednu i pravilnu primenu ovog sredstva, kao i da se konsultujete sa lokalnim propisima i preporukama za zaštitu životne sredine.

 

Pakovanje: 30ml