Aktivna komponenta: Flonikamid u koncentraciji od 500 grama po kilogramu.

Formulacija: Dostupan je u obliku vododisperzibilnih granula (WG).

Primena: Ovaj proizvod koristi se na različitim biljkama za suzbijanje lisnih vaši. Evo nekoliko primera primene:

Paprika: Za suzbijanje lisnih vaši tretiranjem na početku formiranja njihovih kolonija. Može se primeniti do tri puta godišnje.

Jabuka: Za suzbijanje zelene vaši i krvave vaši tretiranjem na početku formiranja kolonija. Može se primeniti do tri puta godišnje.

Mehanizam i način delovanja: Flonikamid deluje kao selektivni inhibitor procesa ishrane insekata, utičući na njihove čulne i hordotonalne organe. To uzrokuje dezorijentaciju insekata i otežava im hranjenje, što na kraju dovodi do izgladnjivanja i smrti nakon nekoliko dana. Flonikamid je posebno efikasan protiv biljnih vaši, ali takođe može delovati i na neke druge insekte kao što su bela leptirasta vaš, tripsi i drugi.

Ostale karakteristike:

Flonikamid je insekticid sa sistemičnim i translaminarnim delovanjem.

Postoji određena karenca, odnosno vreme između poslednjeg tretiranja i berbe ili upotrebe biljaka.

Ne preporučuje se mešanje sa sredstvima za zaštitu bilja alkalne reakcije.

Molimo vas da pažljivo pratite upute za bezbednu i pravilnu primenu ovog proizvoda, i da se konsultujete sa lokalnim propisima i smernicama za zaštitu životne sredine.

 

Pakovanje: 14g