AMBARIN EC 100 ML je insekticid koji se bazira na Cipermetrinu i pripada Piretroidima, grupi insekticida.

Njegovo delovanje sastoji se u ometanju normalnog protoka nervnih impulsa u nervnom sistemu insekata, što prouzrokuje poremećaj u funkciji. Ovo se postiže remetnjem protoka natrijumovih jona kroz nervnu membranu.

Spektar delovanja: AMBARIN EC 100 ML se koristi za tretiranje skladišnih površina, posebno betonskih skladišta, radi suzbijanja različitih skladišnih insekata kao što su žitni žižak, pirinčani žižak, rizoperta, kestenjasti moljac, žitni moljac i bakrenasti moljac. Takođe se primenjuje na merkantilnom i semenskom žitu kao što su pšenica, tritikale, ječam, raž i ovas kako bi se suzbili skladišni tvrdokrilci i leptiri.

Preporuke i napomene: Efikasnost ovog preparata u skladištima traje 60 dana, dok se u tretiranoj pšenici u zrnu održava 180 dana. Da bi se primenio, može se koristiti ručna prskalica niskog pritiska, atomizeri i uređaji za primenu tečnih formulacija insekticida u skladišnim objektima. Za tretiranje objekata, potrebno je 10 litara vode na svakih 100 kvadratnih metara, dok je za tretiranje semena potrebno 1 litro vode na svakih tonu robe. Važno je napomenuti da se preparat ne sme mešati sa alkalnim preparatima ili onima koji sadrže visok sadržaj glikola ili drugih alkohola.

Pri primeni, preporučuje se nošenje odgovarajuće odeće, rukavica i zaštitnih sredstava za oči i lice. Tokom rada, ne bi trebalo jesti, piti ni pušiti. Nakon rada, ruke i lice treba oprati hladnom vodom i sapunom. Takođe, zbog ukrštene rezistentnosti, ne preporučuje se upotreba AMBARIN EC 100 ML naizmenično sa drugim insekticidima na bazi piretroida.

Karakteristike proizvoda:
– Kategorija: Insekticidi
– Težina pakovanja: 0.13 kg
– Brend: Arysta
– Hemijska grupa: Piretroidi
– Formulacija: EC (emulzija za razređivanje)
– Mehanički princip delovanja: Modulatori natrijumovih kanala
– Aktivna Materija: Cipermetrin (80 g/l) + Piperonil butoksid (228 g/l) kao sinergist
– Doza primene: 60 ml na svakih 100 kvadratnih metara praznog skladišta, ili 20 ml u 1 litru vode na svakih tonu zrnaste robe.

 

Pakovanje: 100ml