Aktivna materija: dimetoat 400g/l

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Primena: 
– strna žita (pšenica, ječam, ovas i raž): suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus), buvača (Chaetocnema tibialis), tripsa (Thrips spp.), lisnih vaši (Aphididae) u konc. 0,075-0,10% (7,5-10 ml/10 l vode) tretiranjem po pojavi mlađih larvi žitne pijavice, kada se utvrdi prisustvo insekata, na početku formiranja prvih kolonija vaši, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2);
– šećerna repa: suzbijanje buvača (Chaetocnema tibialis), repine muve (Pegomyia hyosciami), lisnih vaši (Aphididae) u konc. 0,075-0,10% (7,5-10 ml/10 l vode) tretiranjem po pojavi prvih imaga, na početku formiranja kolonija vaši, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2);
 duvan: suzbijanje tripsa (Thrips spp.), lisnih vaši (Aphididae) u konc. 0,075-0,10% (7,5-10 ml/10 l vode) tretiranjem odmah posle rasađivanja po pojavi tripsa, na početku formiranja prvih kolonija vaši, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2);
 krompir: suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u konc. 0,075-0,10% (7,5-10 ml u 10 l vode) tretiranjem na početku formiranja prvih kolonija, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2);
– povrtarske biljake: suzbijanje tripsa (Thrips sp.), buvača (Chaetocnema tibialis), lisnih vaši (Aphididae), običnog paučinara (Tetranychus urticae) u konc. 0,075-0,10% (7,5-10 ml/10 l vode) tretiranjem po pojavi imaga, na početku formiranja prvih kolonija vaši, kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi paučinara, uz utrošak vode 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2);
 jabuka i dunja: suzbijanje
– ) jabukine ose (Hoplocampa testudinea), lisnih vaši (Aphididae) u konc. 0,075-0,1% (7,5-10 ml/10 l vode) tretiranjem posle precvetavanja (faze 67-69 BBCH-skale), na početku formiranja prvih kolonija vaši;
– jabukinog moljca (Hyponomeuta malinellus) u konc. 0,1-0,15% (10-15 ml/10 l vode) tretiranjem pre i posle cvetanja kada se utvrdi prisustvo prvih guseničnih gnezda;
– jubukovog smotavca (Cydia pomonella) prve generacije u konc. 0,15-0,2% (15-20 ml/10 l vode) tretiranjem na početku piljenja prvih gusenica;
– minera (Lyonetiidae) u konc. 0,15-0,2% (15-20 ml/10 l vode) tretiranjem u vreme leta leptira i formiranja prvih mina;
– kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiotus perniciosus) u konc. 0,15-0,2% (15-20 ml/10 l vode) tretiranjem u vreme pojave pokretnih formi na letorastima;
– crne voćne grinje (Panonychus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae) u konc. 0,075-0,1% (7,5-10 ml/10 l vode) tretiranjem kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2);
 kruška: suzbijanje
– kruškine ose (Hoplocampa brevis), lisnih vaši (Aphididae), obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u konc. 0,075-0,1% (7,5-10 ml/10 l vode)tretiranjem posle precvetavanja (faze 67-69 BBCH-skale), na početku formiranja prvih kolonija vaši, posle cvetanja u vreme registrovanja pojave kruškine buve;
– jubukovog smotavca (Carpocapsa pomonellau) prva generacija u konc. 0,15-0,2% (15-20 ml/10 l vode) tretiranjem na početku piljenja prvih gusenica;
– kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiotus perniciosus) u konc. 0,15-0,2% (15-20 ml/10 l vode) tretiranjem u vreme pojave pokretnih formi na letorastima, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2).
 breskva i kajsija: suzbijanje
– breskvine muve (Ceratitis capitata) u konc. 0,05-0,075% (5,0-7,5 ml/10 l vode) tretiranjem u vreme pojave prvih imaga;
– lisnih vaši (Aphididae) u konc. 0,075-0,1% (7,5-10 ml/10 l vode) tretiranjem posle cvetanja u vreme formiranja prvih kolonija;
– breskvinog moljca (Anarsia lineatella) u konc. 0,1-0,15% (10-15 ml/10 l vode) tretiranjem u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta;
– breskvinog smotavca (Cydia molesta) u konc. 0,15-0,2% (15-20 ml/10 l vode) tretiranjem u vreme ubušivanja prvih gusenica u vrhove letorasta ili plodove, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2); 8) šljiva: suzbijanje šljivine ose (Hoplocampa flava i Hoplocampa minuta), lisnih vaši (Aphididae) u konc. 0,075-0,1% (7,5-10,0 ml/10 l vode) tretiranjem posle precvetavanja (faze 67-69 BBCH-skale), na početku formiranja prvih kolonija vaši, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2); 9) ) trešnja i višnja:suzbijanje
– trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u konc. 0,075-0,1% (7,5-10 ml/10 l vode) tretiranjem u vreme pojave prvih imaga, početkom piljenja larvi;
– lisnih vaši (Aphididae) u konc. 0,075-0,1% (7,5-10,0 ml/10 l vode) na početku formiranja prvih kolonija;
– crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae), u konc. 0,075-0,1% (7,5-10 ml/10 l vode) tretiranjem kada se utvrdi prisustvo pokretnih formi na listu, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2); 10) ) orah: suzbijanje smotavca (Cydia spp.) u konc. 0,15-0,2% (15-20 ml/10 l vode) tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog leta leptira ili na početku piljenja prvih gusenica, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2); 1
– ) jagoda, malina kupina: suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u konc. 0,075-0,1% (7,5-10,0 ml/10 l vode) tretiranjem pre cvetanja na početku formiranja prvih kolonija, uz utrošak vode 300-600 l/ha (3-6 l/100 m2); 12) ) maslina:suzbijanje maslininog moljca (Prays oleaellus) u konc. 0,1-0,15% (10-15 ml/10 l vode) tretiranjem pre ili neposredno posle cvetanja, uz utrošak vode 600- 1000 l/ha (6-10 l/100 m2).
Pakovanje

100ml, 1l