Šakal je insekticid nesistemičnog dejstva sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. On remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu. Ovaj insekticid se koristi u zasadima jabuke, breskve, vinove loze, kao i u usevu pšenice. Primena Šakala je namenjena suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i pepeljastog grozdovog smotavca (Lobesia botrana).

Važno je napomenuti da se Šakal ne sme mešati sa bordoškom čorbom i preparatima alkalne reakcije prilikom tretiranja biljaka.

 

Pakovanje: 50ml i 100ml

Pakovanje

50ml, 100ml